<sup id="zchka"><source id="zchka"></source></sup>
<dl id="zchka"></dl>
<div id="zchka"></div><sup id="zchka"></sup>
 • 直接租賃

  直接租賃

  ? ? ? ?租賃公司根據客戶對設備供應商和租賃物的選擇或認可,向設備供應商購買租賃物后,再租賃給客戶使用,租賃公司享有租賃物的所有權,客戶享有設備的占有、使用權,租賃物反映在客戶的資產負債表上。該產品受客戶以往資信狀況影響較小,租賃的租期、租金可根據客戶的財務狀況進行個性化安排。

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  11选5每天赚200元不难